Dari & Dom

Tě zvou na svatební večírek!

(English below)

Kdy?
2. listopadu 2019

Kde?
V restauraci Taverna
areálu Sázavský ostrov

Program

14:00 – příjezd hostů
Vezměte sklenku a vezměte místo, …

15:00 – obřad
… poplačte si, …

16:00 – raut
… těště se na grilované sele, …

17:00 – dort
… nacpěte se do syta, …

18:00 – party
… veselte se, …

22:00 – party hard
… a protancujte boty!

Jak se tam dostat

Sázavský ostrov najdete na adrese: Poznaňská 297, 285 06 Sázava / GPS 49.8796603N, 14.9064214E
Nejlepší spojení z Prahy je autobusem č. 382 ze stanice Praha, Háje (metro C) do zastávky Sázava, Aut. st. Odtud pak 1km pěšky do hotelu.

Ubytování

Areál nabízí několik typů ubytování. Hotelové pokoje, apartmány, mobilní domy nebo třeba můžete přijet vlastním karavanem.

Cena ubytování za noc:

2-lůžkový pokoj – 900 Kč (450 Kč/os.)
3-lůžkový pokoj – 1200 Kč (400 Kč/os.)
4-lůžkový pokoj – 1400 Kč (350 Kč/os.)

Karavan – 220 Kč + 50 Kč/os.

Snídaně 120 Kč/os.

Ubytování si můžete zarezervovat na tel. čísle +420 702 030 263 nebo e-mailu: ubytovani@kempsazava.cz.
Pro zajištěni uvedených cen se při rezervaci odkažte na naši svatbu.
Kapacita ubytování je omezená, s rezervací proto neotálejte. Kdo dřív přijde, ten dřív bere.

Prosíme, pokud je to jen trochu možné, snažte se obsadit i vícelůžkové pokoje. Ušetříte a vejde se nás tam více.
Apartmány jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Vy, kteří děti máte a přijedete s nimi, si o ně proto nebojte říct. Vy, kteří děti nemáte, řekněte si prosím o jiný typ ubytování.

Jste líní zavolat? Nestíháte? Bojíte se zvednout telefon? Napište Janči (broukalova.jana@gmail.com), ona se vám o ubytování postará.

Více informací o ubytování tady.
Samozřejmě vám nebráníme si zarezervovat jakýkoli jiný hotel na Sázavě.

Chceme vidět svatbu vašima očima!

Prosíme každého z vás, aby za večer pořídil alespoň 10 fotografií a ty nám následně poslal. Foťte na mobil, zrcadlovku, Polaroid nebo klidně starou Smenu. Vaše fotky nemusí být krásné, mít správnou kompozici, natož pak dokonalé podání barev. Prostě zaznamenejte celý večer tak, jak jste ho viděli.

P.S. Foťte kdykoli a cokoli, jen prosím ne během obřadu, o ten bude postaráno.

FAQs

Ale holky říkaly, že vy jako budete mít svatbu s rodinou jindy. Tak jak to teda je?
Je to přesně tak. Tradiční svatbu oslavíme s naší rodinou už dříve. S kamarády to ale chceme oslavit taky a to pořádně!

Moment, a to bude i obřad?
Bude. Střihneme si ho pro vás ještě jednou.

A svatební koláčky? Jestli nebudou svatební koláčky, tak já nikam nejedu!
Koláčky budou. Bude i dort. Najíš se dosyta.

Co vám doma chybí? Hrníčky, skleničky, horské sluníčko?
Existuje jistá možnost, že sem dodáme link s odkazem na seznam svatebních darů, které bychom si přáli. A taky tak činíme a zde je slibovaný list svatebních darů. Nicméně jak už asi víte, tak dáváme přednost zážitkům před věcmi. No a pokud Vás nic nenapadá, tak vězte, že takové rozbalování obálek s příspěvky na svatební cestu, to je teprve zážitek plný překvapení!

Co si mám vzít na sebe?
To, co ti nejvíc sluší. Obleč se prostě jako na večírek.

Jaká bude barva svatby?
Stejná jako celá naše svatba. Vínová a rumová.

Budu se bavit?
Budeš. Nezahraje nám totiž nikdo jiný než úžasní a skvělí kluci z my4band. A kdyby zábava vázla, slivovička bude taky.

Hm, tak to jste mě přesvědčili. Určitě přijdu. Komu mám dát o sobě a svém +1 vědět?
Prostě se nám ozvi. Napiš, zavolej, zazvoň u dvěří. A nezapomeň si zarezervovat ubytování.

Těšíme se na tebe!

Dari & Dom

are inviting you to their wedding party

When?
2nd November 2019

Where?
At the Taverna restaurant
in Sázava Island

Program

14:00 – arrival of guests
Take a glass and take a seat, …

15:00 – ceremony
… cry a bit, …

16:00 – barbecue
… enjoy a grilled piglet, …

17:00 – cake
… have a sweet moment, …

18:00 – party
… have fun, …

22:00 – party hard
… and dance till you drop!

How to get there:

The hotel can be found at: Poznaňská 297, 285 06 Sázava / GPS 49.8796603N, 14.9064214E
The best connection from Prague is by bus No. 382 from station Prague, Háje (metro C) to bus stop Sázava, Aut. st. From there it is a 1km walk to the hotel.

Accommodation

The resort offers several types of accommodation. Hotel rooms, apartments, mobile homes or you can come by your own caravan.

Price per night:

Double room – 900 CZK (450 CZK / person)
Triple room – 1200 CZK (400 CZK / person)
4-bed room – 1400 CZK (350 CZK / person)

Caravan – 220 CZK + 50 CZK / pers.

Breakfast 120 CZK / pers.

You can book accommodation at +420 702 030 263 or by e-mail: ubytovani@kempsazava.cz.
Please refer to our wedding at the time of booking to ensure these prices.
The capacity of the accommodation is limited, so do not delay your reservation. First come, first served.

Please, if possible, try to book multi-bed rooms. You will save money and more of us can fit in.
The apartments are suitable for families with children. You, who have children and take them with you, don´t hesitate to ask for it. For those who do not have children, please ask for another type of accommodation.

If you prefer us to book the accommodation for you, write to Jana (broukalova.jana@gmail.com), she will take care of it.

More information about accommodation here.
And of course you are free to book any other hotel in Sázava.

We want to see the wedding through your eyes!

We ask each of you to take at least 10 photos in the evening and send them to us. Shoot on your cell phone, camera, Polaroid, or even old Smena. Your photos do not need to be beautiful, have the right composition, let alone perfect color rendering, just record the whole evening as you saw it.

P.S. Shoot anytime and anything, just please not during the ceremony, it will be taken care of.

FAQs

Somebody told me that you will have a wedding with your family at another time. So how is it?
That’s right. We will celebrate a traditional wedding with our family before. But we want to celebrate it with our friends, too!

Wait a minute, there will be another ceremony?
Yes. We’ll do it for you once more.

What about a wedding cake? If there is no wedding cake, I’m not going anywhere!
Keep calm and look forward a cake as well.

What do you want as a wedding gift? Cups, plates, vacuum cleaner?
There is a chance that we will add a link here with a list of wedding gifts. And here is the promised list of wedding gifts. However, as you probably know, experience is much important to us than things. And if you can´t think of anything, then be sure that opening envelopes with contributions for honeymoon, that is some experience full of surprises!

What should I wear?
What suits you best. Just dress like to a party.

What will be the color of the wedding?
Same as our whole wedding. Wine and rum.

Will I have fun?
You will. It will be taken care of by none other than amazing and great guys from my4band. And if that´s not enough, there´ll be booze, too.

Well, you convinced me. I’ll definitely come. Who should I tell about myself and my +1?
Write, call, ring the door. And don’t forget to book your accommodation.

Looking forward to seeing you!