Laos plný překvapení
Laos plný překvapení
Po návštěvě LAOSU nám v ústech zůstává hořkosladká chuť. Od Laosu jsme nic neočekávali, překvapil nás tak v dobrém i … méně dobrém ohledu. 🛵 SABAIDEE! Po nepálském „Namasté“ náš...
read more